بخش اطلاعات و تبادلات

اخبار و قوانین سایت را در اینجا بخوانید. درخواست‌های خود را در اینجا مطرح کنید. اگر نقد یا پیشنهادی دارید، در اینجا با ما تبادل کنید. در فراخوان‌ها شرکت کنید.
  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★