کتاب

رمان جدید

نويسندگان عزيز از نوشتن رمان هاي صحنه دار و مبتذل خود داري کنيد در صورت مشاهده بدون تذکر حذف خواهد شد! مواردي که قبل از شروع رمان بايد رعايت شود: 1-اسم رمان هاي خود را جوري انتخاب کنيد که داراي مورد اخلاقي و غير عرف جامعه نباشد. 2-از به کار بردن کلمات جنسي و مطالب از قبل( لب هاش روي ...، بوس ل*ب-لباش رو لبام قفل و...) در رمان خود اجتناب کنيد.
153
2.2K
153
2.2K

طراحی جلد جدید

13
376
زیر انجمن ها:
  1. مشاوره طراحی جلد
13
376

ویکی رمان جدید

اطلاعاتی درباره رمان های کامل شده
107
204
107
204

کپی رمان ها جدید

3
14
3
14