Usage for hash tag: گروس_عبدالملکیان

 • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
 1. شکارچی

  برتر داستان خلسه شکار | نسترن کاربر انجمن رمان ایران

  مقدمه : کلید را در جمجمه‌ام بچرخان و داخل شو! به آغوش اعصابم بیا! در تاریکی سرم بنشین، اتاق را بگرد. و هرچه را که سال‌هاست پنهان کرده‌ام، از دهانم بیرون بریز... پرده را کنار بزن، چشم‌ها را بشکن و متن را در نقطه‌ای که اسیر شده آزاد بکن... #گروس_عبدالملکیان
 2. شکآرچی

  درحال تایپ رمان انزوای ازلی | اشوان فرخی کاربر انجمن رمان ایران

  ...که سال‌هاست پنهان کرده‌ام از دهانم بیرون بریز پرد‌ه‌ها را کنار بزن چشم‌ها را بشکن و متن را از نقطه‌ای که در آن اسیر شده آزاد کن... #گروس_عبدالملکیان انزوای ازلی به قلم: اشوان فرخی *** مهدی سال ۱۳۸۱ دستای کوچیک و سفیدش رو درون دست‌های گرمم ‌فشردم. با این کار می‌خواستم نزدیک خودم نگهش دارم تا...