Usage for hash tag: 0167a1

 • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
 1. شکارچی

  آموزش آموزش ایجاد یک متن نئونی با فتوشاپ CS6

  مرحله ۲۱ در پانل ۳D لایه background را انتخاب کنید و سپس در پنجره Properties مراحل زیر را دنبال کنید: Diffuse: # 023963 Specular: # 333333 Illumination: #000000 Ambient: #0167a1 Shine: 23% Reflection: 89% Roughness: 47% Bump: 10%
 2. شکارچی

  آموزش آموزش ایجاد یک متن نئونی با فتوشاپ CS6

  مرحله ۱۷ تمام لایه های متریال لایه support را انتخاب کنید و سپس مقادیر زیر را تغیییر دهید: Diffuse: # 7f7f7f Specular: # 333333 Illumination: #000000 Ambient: #0167a1 Shine: 20% Reflection: 10% Roughness: 5% Bump: 10%