تالار زبان

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★

زبان گرجی

موضوعات
9
ارسالی‌ها
15
موضوعات
9
ارسالی‌ها
15

متفرقه جدید

موضوعات
24
ارسالی‌ها
129
موضوعات
24
ارسالی‌ها
129

زبان انگلیسی

موضوعات
24
ارسالی‌ها
286
موضوعات
24
ارسالی‌ها
286

زبان عربی

موضوعات
10
ارسالی‌ها
145
موضوعات
10
ارسالی‌ها
145

زبان فرانسه

موضوعات
17
ارسالی‌ها
78
موضوعات
17
ارسالی‌ها
78

زبان آلـمانی جدید

موضوعات
28
ارسالی‌ها
65
موضوعات
28
ارسالی‌ها
65

زبان ایتالیایی

موضوعات
10
ارسالی‌ها
23
موضوعات
10
ارسالی‌ها
23

زبان اسپانیایی

موضوعات
14
ارسالی‌ها
101
موضوعات
14
ارسالی‌ها
101

سایر زبان ها

موضوعات
20
ارسالی‌ها
76
موضوعات
20
ارسالی‌ها
76

زبان ترکی جدید

موضوعات
14
ارسالی‌ها
119
موضوعات
14
ارسالی‌ها
119
هیچ موضوعی در این تالار وجود ندارد.

یافتن کاربر