فن آوری اطلاعات (ICT)

طراحی وب

3
موضوع ها
6
ارسال ها
3
موضوع ها
6
ارسال ها

تازه های فن آوری اطلاعات

4
موضوع ها
4
ارسال ها
4
موضوع ها
4
ارسال ها

برنامه نويسی Server Side

3
موضوع ها
3
ارسال ها
3
موضوع ها
3
ارسال ها
☆~its.mlika~☆
  • ☆~its.mlika~☆

برنامه نويسی Client Side

1
موضوع ها
20
ارسال ها
1
موضوع ها
20
ارسال ها
☆~its.mlika~☆
  • ☆~its.mlika~☆
☆~its.mlika~☆
پاسخ ها
1
بازدیدها
170
☆~its.mlika~☆
☆~its.mlika~☆
☆~its.mlika~☆
پاسخ ها
52
بازدیدها
127
☆~its.mlika~☆
☆~its.mlika~☆