• به انجمن شگفت انگیز رمان ایران بپیوندید و رمان های زیبای خود را در انجمن به اشتراک بگذارید
    به ما کمک کنید تا جامعه خود را توسعه دهیم :)
    ثبت نام ورود

تالار زبان

زبان گرجی

موضوع ها
9
ارسال ها
15
موضوع ها
9
ارسال ها
15

متفرقه

موضوع ها
15
ارسال ها
67
موضوع ها
15
ارسال ها
67

زبان انگلیسی

موضوع ها
24
ارسال ها
286
موضوع ها
24
ارسال ها
286

زبان عربی

موضوع ها
10
ارسال ها
145
موضوع ها
10
ارسال ها
145

زبان فرانسه

موضوع ها
17
ارسال ها
78
موضوع ها
17
ارسال ها
78

زبان آلـمانی

موضوع ها
27
ارسال ها
49
موضوع ها
27
ارسال ها
49

زبان ایتالیایی

موضوع ها
11
ارسال ها
60
موضوع ها
11
ارسال ها
60

زبان اسپانیایی

موضوع ها
13
ارسال ها
64
موضوع ها
13
ارسال ها
64

سایر زبان ها

موضوع ها
34
ارسال ها
101
موضوع ها
34
ارسال ها
101

داستان های کوتاه خارجی

موضوع ها
41
ارسال ها
53
موضوع ها
41
ارسال ها
53

زبان ترکی

موضوع ها
14
ارسال ها
109
موضوع ها
14
ارسال ها
109
بالا