• به انجمن شگفت انگیز رمان ایران بپیوندید و رمان های زیبای خود را در انجمن به اشتراک بگذارید
    به ما کمک کنید تا جامعه خود را توسعه دهیم :)
    ثبت نام ورود

زبان

زبان گرجی

موضوع ها
5
ارسال ها
15
موضوع ها
5
ارسال ها
15

متفرقه

موضوع ها
4
ارسال ها
23
موضوع ها
4
ارسال ها
23

زبان انگلیسی

موضوع ها
15
ارسال ها
251
موضوع ها
15
ارسال ها
251

زبان عربی

موضوع ها
7
ارسال ها
88
موضوع ها
7
ارسال ها
88

زبان فرانسه

موضوع ها
10
ارسال ها
40
موضوع ها
10
ارسال ها
40

زبان آلـمانی

موضوع ها
25
ارسال ها
46
موضوع ها
25
ارسال ها
46

زبان ایتالیایی

موضوع ها
9
ارسال ها
22
موضوع ها
9
ارسال ها
22

زبان اسپانیایی

موضوع ها
9
ارسال ها
53
موضوع ها
9
ارسال ها
53

سایر زبان ها

موضوع ها
24
ارسال ها
35
موضوع ها
24
ارسال ها
35

داستان های کوتاه خارجی

موضوع ها
40
ارسال ها
51
موضوع ها
40
ارسال ها
51

زبان ترکی

موضوع ها
9
ارسال ها
61
موضوع ها
9
ارسال ها
61
بالا