زبان

زبان گرجی

موضوع ها
1
ارسال ها
4
موضوع ها
1
ارسال ها
4

زبان انگلیسی

موضوع ها
7
ارسال ها
157
موضوع ها
7
ارسال ها
157

زبان عربی

موضوع ها
2
ارسال ها
16
موضوع ها
2
ارسال ها
16

زبان فرانسه

موضوع ها
4
ارسال ها
27
موضوع ها
4
ارسال ها
27

زبان آلـمانی

موضوع ها
5
ارسال ها
14
موضوع ها
5
ارسال ها
14

زبان ایتالیایی

موضوع ها
2
ارسال ها
12
موضوع ها
2
ارسال ها
12

زبان اسپانیایی

موضوع ها
2
ارسال ها
10
موضوع ها
2
ارسال ها
10

سایر زبان ها

موضوع ها
1
ارسال ها
7
موضوع ها
1
ارسال ها
7

داستان های کوتاه خارجی

موضوع ها
15
ارسال ها
19
موضوع ها
15
ارسال ها
19

زبان ترکی

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.
بالا