مدال اهدا شده

 1.  

  مدال مدیر نمونه

  . این مدال به مدیران نمونه و پرتلاش به جهت قدردانی از تلاششان اهدا می گردد .
 2.  

  مدال وفاداری

  . به پاس 4ماه عضویت
 3.  

  مدال اعتماد

  . این مدال با ارزش ویژه کسانی است که اعتماد به آن ها موجب پشیمانی نخواهد شد .
 4.  

  مدال نویسنده انجمن

  . این مدال به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .
 5.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می گردد .
 6.  

  عیدی

  . عیدتان مبارک