انجمن رمان ایران

سلام مهمان عزیز برای عضویت در انجمن رایگان ثبت نام کنید! پس از وارد شدن، می توانید با اضافه کردن موضوعات و پست های خود، و همچنین تماس با دیگر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، در این سایت شرکت کنید!

 • سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره... من... تو... ما... کجا ایستاده ایم سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟ زمین سلامت می کند و ابرها درودتان سال نو مبارک...

مدال اهدا شده

 1.  

  عیدی

  . عیدتون مبارک
 2.  

  مدال مدیر نمونه

  . این مدال به مدیران نمونه و پرتلاش به جهت قدردانی از تلاششان اهدا می گردد .
 3.  

  مدال مدیران ارشد

  . این مدال به گروه کاربری مدیران ارشد اهدا می گردد .
 4.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می گردد .
 5.  

  مدال طراح انجمن

  . این مدال به طراحان انجمن اهدا می گردد .
 6.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .
 7.  

  مدال محبوبیت

  . این مدال به کاربرانی که در نزد کاربران دیگر از محبوبیت زیادی برخوردارند اهدا می گردد .

بالا