مدال اهدا شده

  1.  

    مدال نقره مسابقات

    . مسابقه رمان برتر
  2.  

    مدال نویسنده انجمن

    . رمان برتر
بالا