اعلام پایان ویرایش رمان های نقد شده

Pari_A

کاردان کل انجمن
عضو کادر مدیریت
کاردان کل انجمن
#1
به نام خدا


دوستان عزیز بعد از پایان ویرایش رمانتون (14روز حتما باید پایان یافته باشد.) میتوانید در این تایپک اعلام کنید.
به نکات زیر توجه کنید:

1- برای اعلام پایان حتما باید تاریخ شروع ویرایش و پایان آن و لینک رمانتون رو بنویسید.
2- اگر کاربری قبل یا بعد از اتمام زمان تعیین شده اعلام پایان کند به رمان ایشان رسیدگی نمیشود.
3- حتما قسمت های ویرایش شده با رنگی غیر از مشکی نوشته شود.

موفق باشید.
"کادر مدیریت رمان ایران"
 
بالا