• به انجمن شگفت انگیز رمان ایران بپیوندید و رمان های زیبای خود را در انجمن به اشتراک بگذارید
    به ما کمک کنید تا جامعه خود را توسعه دهیم :)
    ثبت نام ورود

آموزشی اعداد ژاپنی

PsYcHo

معاونت کل سایت
عضو کادر مدیریت
معاونت کل سایت
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,683
امتیاز واکنش
23,486
امتیاز
143
یك = ایچی

دو= نی

سه= سان

چهار= یون(شی)

پنج= گو

شش= روكو

هفت= نانا(شیچی)

هشت= هاچی

نه= كیو

ده= جیو

برای بالاتر از ده، به روش زیر عمل شود:

یازده= ده و یك =جیو ایچی

دوازده= ده و دو = جیو نی

سیزده= ده و سه = جیو سان

چهارده= ده و چهار =جیو شی یا جیو یون

پانزده= ده و پنج = جیو گو

شانزده= ده و شش = جیو روكو

هفده=ده وهفت = جیو نانا یا جیو شیچی

هجده= ده و هشت =جیو هاچی

نوزده= ده و نه =جیو كیو

برای اعداد از 20 الی 99 باید به روش زیر عمل شود.

برای مثال :

بیست و چهار=دو دهتا و چهار =نی جیو شی

سی و شش= سه دهتا وشش=سان جیوروكو

چهل و سه=چهار دهتاو سه=یون جیو سان

هفتاد و یک=هفت دهتا و یك = نانا جیو ایچی

نود و نه = نه دهتا و نه = كیو جیو كیو
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 10) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

بالا