• به انجمن شگفت انگیز رمان ایران بپیوندید و رمان های زیبای خود را در انجمن به اشتراک بگذارید
    به ما کمک کنید تا جامعه خود را توسعه دهیم :)
    ثبت نام ورود

دل‌نوشته

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
خَندَم می‌گیرِه...
اَز اینکِه،
هَنوز بِهِت فِکر می‌کُنَم...
خُدایآ کُمَک کُن،
خَستِه شُدِه‌اَم...
وَقتی مآلِ مَن نیست،
چِرآ تو فِکرَمِه...!

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
وابَستِگی پِیدا کَردَن بِه کَسی کِه مُتَعَلِق بِه تو نیست
یَعنی مَرگِ تَدریجی...!

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
هیچ چیز بَد‌تَر و بیشتَر اَز این مَغز اُستُخوانِ آدَمو نِمی‌سوزونِه کِه اَطرافیانِت بِهِت بِگَن: اَگِه دوسِت داشت نِمی‌رَفت...

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
شُدِه باران بِزَنَد، خاطِرِه‌ای دَرد شَوَد؟
بی تو هَرشَب، مَنَم و صَد شَب بارانی و دَرد...

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
باران بِبار هَوَس کَردَم
کَمی دِلتَنگِ او باشَم

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
بُزُرگ‌تَرین ضَربِه زِندِگیمو
اَز کَسی خوردَم کِه می‌گُفت: غَلَط
کَردِه کَسی دِلِ تورو بِشکونِه...

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
دُکتُر این بار بَرایَم نَمِ بارآن بِنِویس
دو سِه شَب پَرسِه زَدَن
تویِ خیابآن بِنِویس

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
دُنیا اونقَدر کوچیکِه کِه آدَمایی رو کِه اَزَشون مُتَنَفِری رو هَرروز می‌بینی، وَلی اونقَدر بُزُرگِه کِه اونی کِه دِلِت می‌خواد رو هیچوَقت نِمی‌بینی...

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
عَجَب تَلخ بود
شیرینیِ دُروغِ عآشِق بودَنَش...

...♡
 

Kiana1212

کاربر سایت
کاربرسایت
عضویت
8 November 2019
ارسال ها
157
امتیاز واکنش
407
امتیاز
63
اَشک‌ها کَلَماتی هَستَند کِه قَلب نِمی‌تَوانَد بِگویَد!

...♡
 
بالا