مشاعره کاربران رمان ایران

ROjan

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
2 September 2018
ارسال ها
61
لایک ها
29
امتیاز
18
محل سکونت
خونمون:)
من کجا توانم بود جز به ياد تو ؟ وقتی
خاطرات تو چون خون ، در رگان من جاری است

حسین_منزوی
 

ROjan

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
2 September 2018
ارسال ها
61
لایک ها
29
امتیاز
18
محل سکونت
خونمون:)
تو و آن حسن دل آویز که تغییرش نیست
من و این عشق جنون خیز که تدبیرش نیست

فروغی_بسطامی
 

ROjan

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
2 September 2018
ارسال ها
61
لایک ها
29
امتیاز
18
محل سکونت
خونمون:)
تو دوزخم به جگر نِهْ، که از محبّت تو
خدای بر دل من کرده مهربان آتش.

فارغ_تبریزی
 

ROjan

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
2 September 2018
ارسال ها
61
لایک ها
29
امتیاز
18
محل سکونت
خونمون:)
شود این كه از ترحم دمی ای سحاب رحمت
من خشك لب هم آخر ز تو تر كنم گلویی
 

ROjan

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
2 September 2018
ارسال ها
61
لایک ها
29
امتیاز
18
محل سکونت
خونمون:)
یاران شنیده ام که بیابان گرفته اند
بی طاقت از ملامت خلق و جفای یار

سعدی
 

ROjan

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
2 September 2018
ارسال ها
61
لایک ها
29
امتیاز
18
محل سکونت
خونمون:)
رنجش از صفرا و از سودا نبود
بوی هر هیزم پدید آید ز دود

دید از زاریش کو زار دل است
تن خوشست و او گرفتار دل است
مولانا
 

موضوعات

بالا