با مزاحم تلفنی هاتون چه جوری برخور میکنید؟

tara.gn

سرپرست بخش عکس + مدیر تالار نقد اشعار + سراینده انجمن
عضو کادر مدیریت
سرپرست بخش عکس
مدیر تالار نقد اشعار
#2
هیچ کدوم. .. صدای پیانو رو تا ته زیاد میکنم و گوشی رو میزارم روی قسمتی که ازش صدا میاد :/ بدبخت به غلط کردن میوفته