با مزاحم تلفنی هاتون چه جوری برخور میکنید؟

مهدیه*

همراه انجمن
کاربرسایت
#12
گوشیو جواب میدم اگرناشناس بود یامزاحم طوری باهاش برخورد میکنم که دیگه جرئت نکنه شماره مو بگیره اگرم خیلی گیر داد فوقش مسدود میکنم مخاطبش رو.
 

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
#13
دفعه اول ک هیچی.....دفه دومم هیچی....دفه سوم صدامو کلفت میکنم، شبیه لاتا هم حرف میزنم بعد بش میگم اگه یبار دیگ مزاحمم بشی دکوراسیون صورتتو میریزم بهم....بعد یه چنتا فوش پشت وانتی هم بش میدم:D
فک نکنم دیگ دوست داشته باشه مزاحم شه:d
(این راه واقعا جواب میده:P)
 

موضوعات