متولد چه ماهی هستی؟ ( درصد اخلاقیات )

MTAN

کاربر تازه وارد
کاربرسایت
#22
بهمن
ولی با احساسش مخالفم
آخه احساس = ۷۰
من احساساتم خیلی جریحه دار بشه نهایتا ۵ میشه
 

موضوعات