شعر و متن

کیمیا_رح

مدیر تالار ادبیات
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
زیبایی ات..
هر گاه وسوسه انگیز تر از پیش است
مثل سرخ ترین سیب دورترین نقطه ی یک درخت...
و من ..
کودکی که همیشه با زانوی زخمی به خانه برمیگردد..


الوان شریفی نیا
 

کیمیا_رح

مدیر تالار ادبیات
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
گرچه او هرگز نمیگیرد ز حال ما خبر
درد او هرشب خبر گیرد ز سرتاپای ما..
صایب تبریزی
 

کیمیا_رح

مدیر تالار ادبیات
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
انصاف نیست..
در من جنگی بر انداخته ای
و خودت به تماشا نشسته ای..
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست
خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست
حالت سوخته را سوخته دل داند و بس
شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست
توحید شیرازی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
نه بر لبم قصه ی آشنایی
نه در شبم جلوه ی روشنایی
نه مرا زین قفس رهایی ...
سیمین بهبهانی
 

کیمیا_رح

مدیر تالار ادبیات
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
عشق شاید سراغاز کلی درد بود
ولی..
خودش مرهم صد تا درد بود
 

کیمیا_رح

مدیر تالار ادبیات
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بروز

بی تفاوت بودنت هرلحظه ابم میکند
 

کیمیا_رح

مدیر تالار ادبیات
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
من و تو و دو چشم سیاه
تو از کهکشان دل من رد شدی
من افتاده ام در سیاه چاله ها
امین فرومدی
 

کیمیا_رح

مدیر تالار ادبیات
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
دیشب..
قلبم را در کاسه ی رویا گذاشتم
بردم کنار پنجره
ماه به من لبخند زد
از پنجره امد به دام من افتاد
تمام اتاق خیس شد از اشک شوق
تنهایی ام را باد با خود برد..!
 

کیمیا_رح

مدیر تالار ادبیات
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ادبیات
هرکه در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است


او چه داند که چیست حالت عشق؟!
که براو عشق،تیر غم نزده است


خاقانی
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 8) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 0, کاربران: 0, مهمانان: 0)

موضوعات


بالا