شعر و متن

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
بر من گذشتی،سربر نکردی
از عشق گفتم،باور نکردی
دل را فکندم ارزان به پایت
سودای مدحش درسر نکردی


سیمین بهبهانی
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
من از عالم تورا تنها گزیدم

روا داری که من غمگین نشینم
مولانا
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
اری اغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست
من به پایان دکر نیندیشم
که همین دوست داشتن زیباست


فروغ فرخزاد
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
در سینه عشاقی و از سینه جدایی
چون صورت آیینه ز آیینه جدایی
در چشمی و در چشم نیایی ز لطافت
گنجینه نشینی و ز گنجینه جدایی
صائب تبریزی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو را
کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را
غیبت نکرده‌ای که شوم طالب حضور
پنهان نگشته‌ای که هویدا کنم تو را
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را
فروغ بسطامی
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
زیبا شود به کارگه عشق کار من
هر گه نظر به صورت زیبا کنم تو را
رسوای عالمی شدم از شور عاشقی
ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را
 

K.D.H

عضو سایت
کاربرسایت
اگر عاشق بماند زنده روزی
بود چون شمع در اشکی و سوزی
نگیرد کار عاشق روشنائی
مگر چون شمع سوزد در جدائی
عطار
 

Kimia_Rh

ناقد آزمایشی اشعار
ناقد آزمایشی اشعار
اولین بودی و تا اخر گرفتار توام
اخرین هستی و از اول وفادار توام
بودنت را هرکسی اندازه ی من حس نکرد
هرکه هستی هرکه باشی بازهم یاد توام..