جرعت حقیقت

f.paria

مدیر تالار هنر + کاربر همیار
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار هنر
بگو جرئت دیگه:(
بزرگترین دروغی که گفتی؟:D
عه بگم بیچاره شم
اینکه همه میگن خوبی ..لبخند میزنمو میگم اره خوبیم هممون خوبیم اضاع بهتر شده.. ولی
بر عکسه ..بزگترین دروغی که مجبورم به گفتنش
خوب جرعت حقیقت ؟
 
نویسنده مطلب موضوعات انجمن پاسخ ها تاریخ
Mårzï¥ē زیست شناسی 0

موضوعات