آیا نینا دوبورو و سلنا گومز باهم خواهر واقعی اند؟

MOHADESEH.F

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
#1
در شایعاتی که تو فضای مجازی بخش شده بود نینا دوبور گفته بود که سلنا خواهر حقیقی اوست
نینادوبورو بازیگر نقش اصلی سریال خاطرات یک خوناشام این شایعه رو تایید کرده
گویی مادر سلنا از شوهر اول خود نینا رو به دنیا آورده است ولی سلنا بچه دوم و شوهر دوم این زن است !
سلناگومز هنوز چیزی راجب به این موضوع نگفته است ! ninadobrev_1517508882.jpg