قشنگ ترین و زیباترین اشعار و قطعات کوتاه ناصح و آموزنده

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
1 March 2018
ارسال ها
84
امتیاز
83
محل سکونت
شمال ...
اینکه خاک سیهش بالین است
اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی از ایام ندید
هر چه خواهی سخنش شیرین است
صاحب آنهمه گفتار امروز
سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که ز وی یاد کنند
دل بی دوست دلی غمگین است
خاک در دیده بسی جان فرساست
سنگ بر سینه بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد
هر که را چشم حقیقت بین است
هر که باشی و زهر جا برسی
آخرین منزل هستی این است
آدمی هر چه توانگر باشد
چو بدین نقطه رسد مسکین است
اندر آنجا که قضا حمله کند
چاره تسلیم و ادب تمکین است
زادن و کشتن و پنهان کردن
دهر را رسم و ره دیرین است
خرم آن کس که در این محنت‌گاه
خاطری را سبب تسکین است
قطعه ای که بانو پروین اعتصامی برای سنگ مزار خودش سرود ...
 

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
1 March 2018
ارسال ها
84
امتیاز
83
محل سکونت
شمال ...
خویش را صافی کن از اوصاف خود ، تا ببینی ذات پاک صاف خود
مولوی
 

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
1 March 2018
ارسال ها
84
امتیاز
83
محل سکونت
شمال ...
در گرگ نگه مکن که بزغاله برد
یک روز ببینی که پلنگش بدرد
سعدی
 

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
1 March 2018
ارسال ها
84
امتیاز
83
محل سکونت
شمال ...
آن گوی که طاقت جوابش داری
گندم نبری به خانه چون جو کاری
سعدی
 
آخرین ویرایش:

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
1 March 2018
ارسال ها
84
امتیاز
83
محل سکونت
شمال ...
خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی
نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی
سعدی
 

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
1 March 2018
ارسال ها
84
امتیاز
83
محل سکونت
شمال ...
چند نظاره جهان کردن
آب را زیر که نهان کردن
رنج گوید که گنج آوردم
رنج را باید امتحان کردن
آنک از شیر خون روان کرده‌ست
شیر داند ز خون روان کردن
آسمان را چو کرد همچون خاک
خاک را داند آسمان کردن
بعد از این شیوه دگر گیرم
چند بیگار دیگران کردن
تیز برداشتی تو ای مطرب
این به آهستگی توان کردن
این گران زخمه‌ای است نتوانیم
رقص بر پرده گران کردن
یک دو ابریشمک فروتر گیر
تا توانیم فهم آن کردن
اندک اندک ز کوه سنگ کشند
نتوان کوه را کشان کردن
تا نبینند جان جان‌ها را
کی توان سهل ترک جان کردن
بنما ای ستاره کاندر ریگ
نتوان راه بی‌نشان کردن
مولوی
 

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
1 March 2018
ارسال ها
84
امتیاز
83
محل سکونت
شمال ...
آنکه ز الماس عقل در معانی بسفت
سوسن اقبال و بخت در چمن او شکفت ..
سنایی
 

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
عضویت
1 March 2018
ارسال ها
84
امتیاز
83
محل سکونت
شمال ...
نطق زیبا ز خامشی بهتر
ورنه در جان فرامشی بهتر
در سخن دُر ببایدت سفتن
ورنه گُنگی به از سخن گفتن
گنگ اندر حدیث کم آواز
به که بسیار گوی بیهده تاز
کرد عقلت نصیحتی محکم
که نکو گوی باش یا ابکم
گر نصیحت قبول کردی تو
فضل را کی فضول کردی تو
سنایی
 

موضوعات

بالا