تاپیک جامع دریافت جلد رمان | انجمن رمان ایران

دهقانی

مدیر تالار طراحی جلد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار طراحی جلد
عضویت
29 January 2018
ارسال ها
154
امتیاز
93
محل سکونت
استان اصفهان
!تحویل داده شد!
مجموعه اشعار ظلمت روز
نویسنده:
@tara.gn

شما باید ثبت نام کنید تا عکس را ببینید.
 
آخرین ویرایش:

دهقانی

مدیر تالار طراحی جلد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار طراحی جلد
عضویت
29 January 2018
ارسال ها
154
امتیاز
93
محل سکونت
استان اصفهان
!تحویل داده شد!
داستان کشف آرامش
به قلم: @ناهیدهاشمی

شما باید ثبت نام کنید تا عکس را ببینید.
 
آخرین ویرایش:

دهقانی

مدیر تالار طراحی جلد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار طراحی جلد
عضویت
29 January 2018
ارسال ها
154
امتیاز
93
محل سکونت
استان اصفهان
تحویل داده شد
رمان میشا دختر جاودانه
به قلم
:
@MOHADESEH.F
شما باید ثبت نام کنید تا عکس را ببینید.
 

دهقانی

مدیر تالار طراحی جلد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار طراحی جلد
عضویت
29 January 2018
ارسال ها
154
امتیاز
93
محل سکونت
استان اصفهان
تحویل داده شد
رمان بگو سیب
به قلم: @mohamad_h


شما باید ثبت نام کنید تا عکس را ببینید.

 
آخرین ویرایش:

دهقانی

مدیر تالار طراحی جلد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار طراحی جلد
عضویت
29 January 2018
ارسال ها
154
امتیاز
93
محل سکونت
استان اصفهان
تحویل داده شد
رمان شاهزاده گمشده
به قلم:
@Mona.n


شما باید ثبت نام کنید تا عکس را ببینید.
 
آخرین ویرایش:

Mohadeseh.f

مدیر تالار نقد + ترجمه + نگارگر انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
سرپرست بخش دارالترجمه
نگارگر انجمن
عضویت
24 January 2018
ارسال ها
253
امتیاز
93
محل سکونت
تهـــــــــــــرون
تحویل داده شد
رمان از تاریکی نترس
به قلم :
محدثه فارسی (@MOHADESEH.F ) و @شیمر و @ mohama_h

از تاریکی نترس.jpg
 

Mohadeseh.f

مدیر تالار نقد + ترجمه + نگارگر انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
سرپرست بخش دارالترجمه
نگارگر انجمن
عضویت
24 January 2018
ارسال ها
253
امتیاز
93
محل سکونت
تهـــــــــــــرون
تحویل داده شد
رمان :دختران آریایی
به قلم :
محدثه فارسی ( @MOHADESEH.F ) و میترا خوش صوت ( @ .MITRAL. )

دختران آریایی.jpg
 
آخرین ویرایش:

دهقانی

مدیر تالار طراحی جلد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار طراحی جلد
عضویت
29 January 2018
ارسال ها
154
امتیاز
93
محل سکونت
استان اصفهان
تحویل داده شد
رمان لیانای من
به قلم: @مهدیه*

شما باید ثبت نام کنید تا عکس را ببینید.
 
بالا