دلنوشته های یک ماه |Fariimahyosefii|

fariimahyousefii

همراه انجمن
کاربرسایت
#44
امشب میخواهم بیخیال دنیا شوم، دور از آدمیان، گوشه ای بنشینم، کتابی بخوانم، افکارم را بگشایم، شمعی روشن کنم، چند خطی بنویسم، تخیل کنم، تحلیل کنم، گم شوم در دنیای درونم، بی آنکه مانعی جلوی راهم سبز شود، کمی قهوه بنوشم، آلبوم هایی را ورق بزنم، یادی کنم از رفتگان، از آنانی که دیگر نیستند و جایشان، خالیه خالی ست، می خواهم حال آشفته خوب شود، ذهن ناآرامم، آرام شود، می خواهم بگذارم گم شوم، گم شوم، گم شوم در رویاها، ای غریبه، مزاحمم نشو !
|فریماه|
 
بالا