تازه چه خبر
انجمن رمان ایران

سلام مهمان عزیز برای عضویت در انجمن رایگان ثبت نام کنید! پس از وارد شدن، می توانید با اضافه کردن موضوعات و پست های خود، و همچنین تماس با دیگر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، در این سایت شرکت کنید!

  • سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره... من... تو... ما... کجا ایستاده ایم سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟ زمین سلامت می کند و ابرها درودتان سال نو مبارک...

♬♫چــآدُر زیــبــآے مَــــن♫♬

∞Ƒяσzოη∞

عضو سایت
کاربرسایتبــه چــادُرت میخنــدنــد…

بــه تــاج بَنـــدگـــی اَت طَعنـــه میــزننـد…

مبَـــادا دِلسُـــرد شـــوی بـــآنـــو…

هیـــزُم بـَـرای آتــــش غـُــربَــت زهــــرا نَبـــاش…

کِــه ایـــن روزهـــآ فـــاطِمــه خِیلــــی غـَــریــــب اَســـت…

یِکی پُرسید توی این گَرما با چادُر آب پَز نمی شَی ؟

کَسی اِنگار درِ گوشم زِمزمه می*کُند [قُل نارُ جهنَّم اَشدّ حرَّا دراین روزهای سیاه عریانی]

رو سِپید تَراز چــادُر نِمی یابَم !
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

بالا