جذاب دختر شرور |محدثه فارسی کاربر انجمن رمان ایران

  • شروع کننده موضوع Mohadeseh.f
  • تاریخ شروع
5.00 star(s) 1 رای
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
دخترشرور.jpg
به نام خدایی که در این نزدیکی است...

نام رمان: دخترشرور

نام نویسنده: محدثه فارسی

ژانر: طنز، پلیسی، عاشقانه

ناظر: @حبیب آذرگشسب

خلاصه:

یه دختر بد، بد بده دیگه... از نظر اخلاق و رفتار، شیطونی بیش از اندازه و آزار مردم باعث خوشحالیش میشه... ولی یهو همه‌چی تغییر می‌کنه و عاشق می‌شه، تصور کنید همچین دختری عاشق بشه، واویلا... آیا دوست دارید نتیجش رو ببینید و بخندید؟ پس با ما همراه باشید.

پایان خوش

مقدمه:

من یه دختر بدم، زیاد با اعصابم بازی بشه ممکنه دست به کارای خطرناک بزنم... کاری برای زندگی نمی‌کنم، می‌شینم یه گوشه و به بازی‌هاش نگاه می‌کنم!

از دور قشنگ‌تر به نظر میام ولی از نزدیک کسی‌ام که تحمل موندن باهاش رو نداری، نمی‌ذارم کسی من رو بین دو گزینه قرار بده، یا من یا هیچکس...

افکارم بَده، مثل خودم؛ از من نخواه خوب باشم چون عواقبش پاچه‌گیره...

و در آخر اضافه می‌کنم"من دختر بدیم، با من نگردید"!
پ.ن: این رمان خیلی متفاوته.
 
آخرین ویرایش:
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
بسم الله...

قیافم و کج کردم و گفتم:
من _ قیافش و توروخدا، آخه بگو لامصب تو به این جذابی چرا انقدر حزب اللهی هستی؟
سوگند در تأیید حرف من گفت:
سوگند _ واقعانم، حیفه به خدا... آخه ببین چه تیکه‌ایه!
آدامسم رو باد کردم و محکم ترکوندم که سوگند چپ‌چپ نگاهم کرد! برگشتم سمتش و گفتم:
من _ ولی می‌دونی اصلاً ازش خوشم نمیاد، اصلاً از آدم‌های این‌جوری بدم میاد می‌دونی که؟
ایشی زیر لب گفت و ادامه داد:
سوگند _ نه توروخدا بیا و خوشت هم بیاد، پسره‌ی خشک نچسب.
یهو سوگند برگشت و پشت سرم رو نگاه کرد و سریع بلند شد و بعد از زدن چشمکی ازم دور شد، اخمام رو در هم کشیدم و پام و انداختم روی اون یکی پام. کنارم نشست و با لبخند نگاهم کرد!
من _ الان اومدی منت‌کشی؟
خندید و چشمای نافذ مشکیش رو دوخت توی چشمام و گفت:
_ مگه میشه قهر شما رو تحمل کرد خانومی؟
لبم داشت به لبخند کش میومد ولی با هر زوری بود نگه‌ش داشتم و اخمم رو حفظ کردم.
من _ کار همیشته، رفتارای اشتباه می‌کنی و آخر سرم میای تا من و خر کنی. ولی این دفعه کور خوندی آقا سیاوش!
سیاوش با خنده خواست دستش رو بندازه دور گردنم که سریع گفتم:
من _ هوی، بکش بابا.
اخمای سیاوش در هم رفت ولی سعی کرد با لحن آرومش از دلم در بیاره:
سیاوش _ ای بابا، خانم خانما مثل اینکه حسابی قاطی کردیا... خب من غلط کردم خوبه؟
لبخندی از روی غرور و بدجنسیم روی لبم نشست، فکرش رو بکنید پسر جذاب و پولدار و مغرور دانشگاه اینطوری به پای من افتاده، از وقتی وارد دانشگاه شدم چشمای سیاوش دنبال من بود، یه جوری میگم از وقتی وارد دانشگاه شدم انگار چند سال می گذره، همش یک سال می گذره و از اون موقع من با سیاوش رفیقم، اصلانم دختر خوبی نیستم که پاک باشم و با هیچ پسری دوست نباشم و ال و بل هم نباشم، با پسر دوست می‌شدم ولی فعلاً با سیاوشم و سیاوش هم قصد جدیش ازدواجه!
 
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
البته ناگفته نماند که منظورم از پاک نبودنم این نیست که من دختر اهم اهمی باشما اصلاً، در حد رفاقت بابا، وگرنه اون که دیگه استغفرالله!
لبام رو غنچه کردم و گفتم:
من _ راجع بهش فکر می کنم.
سیاوش خندید و به صورتم زل زد، آروم با اون صدای مردونه و جذابش که دخترای آویزون دانشگاه عاشقش بودن گفت:
سیاوش _ من عاشقتم دیوونه، عاشق اون چشمای آبیت... دلم نمی‌خواد نگاه هیچ عوضی‌یی روی تو بشینه!
نگاهم رو بی‌حوصله ازش گرفتم، ما رو کشته با این حرفاش! اصلا به قیافش نمی‌خوره ولی غیرتیه، رفیقاش میگن روی دوست دخترای قبلی دو روزش این‌جوری نبوده، من که اصلاً خوشم نمیومد از این ادو اطوارا و غیرتی بازیا، آدم باید روشن فکر باشه!
چشمم به کوه غرور دانشگاه افتاد، همین پسر حزب اللهی خودمون، لامصب عجب بدن تیکه‌ای داره، قیافش رو که اصلا نگو! آخه بگو لعنتی چرا اینکار رو می‌کنی با خودت؟ جدی و خشکه و به هیچ دختری نگاه نمی‌کنه، دکمه‌های لباسشم تا آخر می‌بنده، با صدای سیاوش که من رو صدا می‌زد برگشتم و گیج نگاهش کردم:
من _ هوم؟
گله‌مند گفت:
سیاوش _ تو داری به اون پسره اومول نگاه می‌کنی؟
اخمام رو کشیدم توی هم و گفتم:
من _ تو به من شک داری؟ هنوز کار دیشبت یادم نرفته‌ها.
سریع بلند شدم و مانتوم رو صاف کردم، مانتوی کوتاه و تنگم، شلوار تنگ و چسبونی پوشیده بودم با آل استارای خوشگل سفیدم، مقنعم رو یکم کشیدم پایین‌تر، با حجاب نبودم ولی مثل بعضی از دخترای عقده‌ای دیگه شورش رو در نمیاوردم!
کولم رو جابه‌جا کردم و بی‌اهمیت به سیاوش که با اخم نگاهم می‌کرد راه افتادم به سمت کلاس، پسر حزب اللهیه درست جلوی من راه می‌رفت، وای خدا هیکلش توی گلوم گیر کرده! سیاوش دنبالم اومد و دستم رو گرفت، چیزی نگفتم بهش چون برام مهم نبود!
وارد کلاس شدیم و پسره ردیف اول نشست و منم صندلی کنارش و سیاوش کنارم، برگشت سمتم و گفت:
سیاوش _ هانا؟
برگشتم سمتش و عصبی گفتم:
من _ ساکت شو سیاوش، مگه به من قول ندادی هرجا رفتی بهم بگی؟ دیشب هرچی بهت زنگ می‌زدم یا اشغال بودی یا در دسترس نبودی یا در حال مکالمه بودی، به دوستت زنگ زدم میگه رفتی مهمونی!
لبش رو گزید و آروم گفت:
سیاوش _ هانا جان عزیزم، می‌خواستم بهت بگم ولی به خدا یهویی شد.
خواستم حرفی بزنم که با ورود استاد دهنم و بستم، سیاوش قیافه خیلی جذابی داشت، صورتی سفید با ته ریش‌های مناسب، دماغ عملی با ابروهای خدادادی هشتی... البته از نوع مردونش، چشمای پاچه گیر مشکی داشت و موهای مجعد مشکی! هیکلشم روی فرم بود، در کل بگم خوشگل بود و آرزوی هر دختری!
تمام مدت حواسم به درس نبود و به سیاوش بود، رابطم با سیاوش برام مهم بود و به قول خودش تصمیم ازدواج داشتیم ولی نمی‌دونم چرا حس می‌کنم بعضی چیزها رو از من پنهون می‌کنه و این باعث میشه یکم اعصابم بهم بریزه!
 
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
با صدای استاد جونمون که شاید 40 سال داشت سریع نگاهش کردم.
استاد -حواست کجاست دختر؟
لبم رو گزیدم و گفتم:
من -همین‌جا استاد.
نگاه مسخره‌ای بهم انداخت و گفت:
استاد -منم که اون موجود چهارپا، این ترم من به هیچ‌کس رحم نمی‌کنم، در جا می‌اندازم!
پوزخندی زدم، اصلا حوصله‌ی همچین استادایی رو نداشتم، با لحن مزخرفی گفتم:
من -ازتون بیشتر از این هم انتظار نمیره، البته بگم برای من مهم نیست چیکار می‌خواید بکنید!
می‌خواستم بگم چه غلطی می‌خوای بکنی ولی ممکن بود لج کنه و کلاً نابودم کنه این ترم!
با عصبانیت گفت:
استاد -زبون درازی بسه، اسم این دختر چیه؟
هه، اینم استاده که اسم دانشجوش نمی‌دونه؟ نمی‌دونم بچه ها از خودم می‌ترسیدن یا از سیاوش که حرفی نمی‌زدن، ولی با صدای نکره‌ی یه نفر که از کنار گوشم بلند می‌شد حرصی نگاهش کردم.
-براتی استاد، هانا براتی!
کثافت بسیجی، چه قدر من از این بدم میاد، برگشت و یه نگاه خشک بهم انداخت و بعد با غرور نگاهش رو گرفت، خودکار داشت توی دستم له می‌شد!
استاد به سمت دفترش رفت و اسمم رو نوشت، دندونام رو روی هم می‌فشردم و سیاوش سعی داشت آرومم کنه!
شانس آوردم که کلاس همون موقع تموم شد، با صدای آرومی گفتم:
من -سیاوش من گشنمه، برو یه ساندویچ بگیر تا من بیام.
سرش رو تکون داد و بعد از انداختن یه نگاه خشماگین به پسر بسیجیه از کلاس رفت بیرون، کلاس تقریباً خالی شده بود و این پسره تازه بلند شد بره که پریدم و جلوش رو گرفتم، در و بستم و نگاه شرورم و دوختم توی چشماش، نگاهش رو انداخت زمین و گفت:
-برید کنار لطفا.
آروم گفتم:
من -تو فکر کردی کی هستی؟ غلط کردی که اسمم رو به استاد گفتی دستمال!
نفس عمیقی کشید و جوابی هم نداد، یه تای ابروم و انداختم بالا و به سمتش رفتم که رفت عقب، پوزخندی زدم و گفتم:
من -چیه؟ لابد می خوای مثل فیلم پدر خودت رو از پنجره بندازی بیرون بچه مثبت؟
لا اله الا اللهی زیر لب گفت و سرش رو بلند کرد و بدون اینکه به من نگاه کنه گفت:
-شر درست نکنید خانم براتی!
 
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
اون اسم و فامیلی من رو می دونست ولی من نمی دونستم، انقدر ازش بدم میومد که خوشم نمیومد حتی اسمش رو بدونم!

خواست دوباره بره که گفتم:

من _ هووو!

اخماش در هم شد و گفت:

_ هووو نه و رُهام نوری!

لبخند بدجنسی زدم و رفتم نزدیک تر و فاصلم رو باهاش کم کردم، سرش رو انداخته بود پایین، آروم و شرورانه گفتم:

من _ از من خوشت اومده که اسمت رو بهم میگی؟

نیم نگاهی بهم انداخت و زیر لب گفت:

رهام _ استغفرالله!

بعد با سرعت از کنارم رد شد و از کلاس رفت بیرون، لبخندم هنوز سرجاش بود... شرورانه خندیدم و از کلاس زدم بیرون، قیافه خجالت زدش توی ذهنم نقش بست، پسری با صورت گرد و سفید که چشمای سبز روشن داشت و موهای مشکی و مدل داده ای داشت و هیلکی رو فرم و تیکه تیکه ای! اصلا بهش نمی خورد انقدر خجالتی و بچه مثبت باشه... وارد حیاط دانشگاه شدم و به سمت سیاوش که روی نیمکت منتظر من نشسته بود رفتم، نشستم کنارش و دیدم که سرش توی گوشیشه، اخمام توی هم رفت و در یه آن گوشیش و از چنگش در آوردم، اعتراض کرد که با اخمم دهنش رو بستم!

مشغول گشت زدن گوشیش شدم، بهش مشکوک نبودما ولی از اینکه یکی جلوم باشه و با گوشیش ور بره متنفرم، خودم هیچ وقت همچین کاری نمی کردم؛ دیدم خبری نیست که زود بهش برگردوندم، حالا اون اخماش در هم بود... یکی از ساندویچ ها رو گرفت سمتم و منم بدون هیچ حرفی ازش گرفتم، هنوز از ماجرای اون استاده حرصی بودم ولی به روی خودم نمیاوردم!

یه گاز گنده بهش زدم و برگشتم سیاوش و نگاه کردم که با اخم ساندویچش رو می خورد، شونه ای انداختم بالا و دوباره برگشتم و به بچه ها نگاه کردم و ساندویچم رو گاز زدم، با چشمم دنبال سوگند گشتم ولی خبری ازش نبود، نکبت معلوم نیست الان در حال مخ زدن کدوم پسره!

آخرین گازم رو هم زدم و آشغالش رو پرت کردم روی زمین(بی فرهنگ).

برگشتم سمت سیاوش و گفتم:

من _ من میرم دیگه.

بالاخره اخماش باز شد و با جدیت گفت:

سیاوش _ خودم می برمت.
 
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
مخالفت نکردم و به تکون دادن سرم اکتفا کردم، صبر کردم ساندویچش تموم شه و بعد با هم راه بیفتیم... کلاس نداشتم و باید برمی گشتم خونه!

بالاخره تموم کرد و بلند شد، با هم راه افتادیم به سمت پارکینگ، خیلی ها با حسادت، خیلی ها با خوشحالی، خیلی ها هم با حسرت به ما نگاه می کردن!

ولی برای من هیچ کدومش مهم نبود، مهم این بود که الان سیاوش برای من بود.

سوار ماشین خوشگلش شدم و کولم و گذاشتم روی پام، ماشین رو روشن کرد و از دانشگاه رفتیم بیرون... هنوز بینمون سکوت بود.

من _ سیاوش؟

نفس عمیقی کشید و آروم جوابم رو داد:

سیاوش _ جانم؟

لبم رو گزیدم و گفتم:

من _ از دستم ناراحتی؟

برگشت و مهربون نگاهم کرد، دستش رو بلند کرد و لپم رو کشید و گفت:

سیاوش _ نه وروجک، فقط خوشم نمیاد زیاد با این پسره، نوری دهن به دهن میشی... همین!

پس آقا فضولی کرده بودن، بله دیگه... هعی!

من _ خوب حرصم رو درمیاره، یه جوری رفتار می کنه انگار عقل کله و زیبا تر از اون توی این جهان هستی وجود نداره!

خنده آرومی کرد و به تکون دادن سرش اکتفا کرد، وسطای راه بودیم که یهو گفتم:

من _ ای وای، دمت گرم برو دم مدرسه هیربود، قرار بود برم دنبالش.

خنده ی بلندی کرد و گفت:

سیاوش _ چه قدر دلم براش تنگ شده.

لبخند زدم، سیاوش واقعا هیربود رو دوست داشت و به عینه می تونم بگم خانوادم از رابطه من و سیاوش خبر داشتن، چون می دونستن قرار ازدواج گذاشتیم، فقط یکم مادرم مخالفت می کرد که اونم از بس پررو ام برام مهم نیست!

به مدرسه که رسیدیم، از ماشین پیاده شدم و رفتم دم در مدرسه، مادرایی که منتظر بچه هاشون وایساده بودن یه طور عجیبی بهم نگاه می کردن انگار جن دیدن، والا!

زنگشون خورد و مثل گوسفند ریختن بیرون، چه قدر هم این پسر بچه ها هوار می زدن، هیربود و دیدم با دوستش امیرعلی داره میاد، نیششم تا کجا بازه و دندونای جلوش که افتاده رو نمایش میده... کلاس اول بود قربونش برم!

با دیدن من خوشحال دویید سمتم و منم با خنده بغلش کردم، امیرعلی هم دویید سمتم و با ذوق گفت:

امیرعلی _ سلام خاله!

دستم و کشیدم روی موهاش و گفتم:

من _ سلام عزیزم، خوبی؟

سرش رو تکون داد و هیربود با اون زبونش که تمام هفت جد و آبادم رو می ذاره توی جیبش گفت:

هیربود _ با سیا اومدی؟

سرفه ای کردم و به مادر امیر علی که داشت میومد سلام آرومی کردم و از کنارشون رد شدیم و همزمان جواب هیربود و دادم:

من _ آره جوجه!

هیربود دستاش رو از دستم آزاد کرد و دویید سمت ماشین و در عقب رو باز کرد و سوار شد، منم در جلو رو باز کردم و سوار شدم!

هیربود _ سلام سیا.

خندم رو خوردم و سیاوش با ذوق برگشت سمتش و گفت:

سیاوش _ سلام پهلوون، امروز چیکاره بودی داداش؟
 
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
لبخند روی صورتم نشست و با ذوق به لاتی حرف زدنشون خیره شدم.

هیربود _ هیچ کاره داشی، این یابوت رو روشن کن که حسابی گشنم.

یعنی به عینه زد سیاوش و جد و آبادش رو با خاک یکسان کرد، سیاوش با خنده نیم نگاه معنی داری بهم انداخت که خندیدم و راه افتادیم، تا خوده خونه این دوتا بهم بحث می کردن و من فقط می خندیدم، رفتارای هیربود به خودم رفته بود چون یه جورایی خودم بزرگش کرده بودم!

به خونه که رسیدیم هیربود دستش رو مشت کرد و کوبید به دست مشت شده سیاوش و با یه خداحافظی پیاده شد.

من _ دستت درد نکنه، خداحافظ عشقم.

خواستم پیاده شم که دستم رو محکم کشید و پرت شدم کنارش و یه بوس محکم نشوند روی گونم، با اخم نگاهش کردم که شیطون گفت:

سیاوش _ خیلی چسبید، قابلت رو نداشت!

یه " پررو " نثارش کردم و بعد از خداحافظی از ماشین پیاده شدم، به در خونه که باز بود نگاه کردم و وارد شدم، این هیربود اصلا صبر نداره!

در و بستم و حیاط سرسبزمون که دارای سه تا درخت میوه و باغچه پر گل و تخته ای برای نشستن گوشه ی حیاط بود و رد کردم و وارد خونه شدم، وضع مالیمون بد نبود، عالیه عالی هم نبود... دستمون به دهنمون می رسید و این رو مدیون ارثیه پدر بزرگ و پدر خدابیامرزم هستیم!

تا وارد شدم سلام بلندی کردم که مامان از توی آشپزخونه جوابم رو داد، سریع با آستین مانتوم رژم رو کمرنگ کردم تا دوباره بهم گیر نده، وارد اتاق خودم و هاله و هیربود شدم و کیفم رو پرت کردم یه گوشه، اتاقمون بزرگ بود و خوشگل، سمت چپ تخت من و هیربود بود که دوطبقه بود و خیلی باحال، من طبقه پایین بودم و هیربود بالا، معمولا سمت خودش رو با عکسای بنتن و بتمن و مرد عنکبوتی پر کرده بود و منم عروسک و چیز های جیگیلی میگیلی گذاشته بودم، سمت راست اتاق هم تخت هاله بود، از این تخت های طبقه ای می ترسید برای همین یه تخت جدا داشت، روبه روی تختا هم سه تا کمد دیواری بود که مخصوص هرکدوممون بود و دیگه بقیه وسایل اتاق هم شامل دراور لوازم آرایش من و هاله و شونه و ژل موی هیربود بود، کلا اتاق باحالی داشتیم!

لباسام رو با لباس راحتی عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون، با اینکه با سیاوش ساندویچ خورده بودم ولی هنوزم گشنم بود، وارد آشپزخونه شدم و دیدم مامان آش ترخینه درست کرده، به به ای گفتم و ادامه دادم:

من _ مامان خانم چه کرده!

مامان لبخند مهربونی بهم زد و من نشستم پشت میز، برام آش کشید و گفت:

مامان _ دوباره با این پسره اومدی؟

وای الان دوباره می خواد بهم گیر بده، عادی گفتم:

من _ آره.

حرصی نگاه آبیش رو که هممون شبیه بهش بودیم رو دوخت توی چشمام و گفت:

مامان _ چند دفعه بهت بگم دختر من آبرو دارم؟ چرا حرف توی گوشت نمیره؟

نفسم و فرستادم بیرون و گفتم:

من _ مامان توروخدا الان کلید نکن روم!

خواست یه چیزی بگه که پشیمون شد، بهتر... فقط نگاهش رو دوخت به میز... مامان از وقتی که بابا مرده بیشتر به فکر مائه، یعنی قبلا هم بوده ها ولی الان بیشتر حساس شده؛ من اصلا نمی تونم درک کنم، من هم نیاز دارم با جنس مخالف ارتباط برقرار کنم و همکلام شم، برای همین اصلا هرچی مامانم میگه رو نمی تونم قبول کنم! بهش بی احترامی نمی کنما ولی در این موارد به حرفاش گوش نمیدم.
 
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
غذام رو که تموم کردم دیدم مامان هی داره دور خودش می چرخه، در حالی که من و هیربود روی مبل لم داده بودیم و برنامه کودک می دیدیم، پرسیدم:

من _ چیه مامان؟

زد روی دستش و گفت:

مامان _ امروز دوشنبست، هاله باید 12 بیاد خونه ولی الان یک و نیمه!

اخمام در هم شد، بلند شدم و رفتم توی اتاق، منم نگران شده بودم... خواستم لباس بپوشم برم دنبالش که صدای خنده شنیدم، رفتم لب پنجره و دیدم که هاله داره با یه پسر میاد، لبم رو گزیدم، حداقل حرف گوش نمیدم از این سن هم شروع نکردم به این غلط بازیا، از 15 سالگی شروع نکردم که، منتظر شدم بیاد بالا، زنگ خونه رو که زد از اتاق رفتم بیرون و منتظر نشستم روی مبل؛ مامان با نگرانی رفت سمت هاله که داشت میومد توخونه، سلام کرد و مامان با نگرانی گفت:

مامان _ دختر تو کجایی آخه؟

هاله با تعجب گفت:

هاله _ وا مامان، مدرسه بودم دیگه.

مامان صداش رو بلند تر کرد:

مامان _ الان میای؟ الان؟ این ساعت؟

هاله دستش رو توی هوا تکون داد و گفت:

هاله _ ولم کن مامان!

خواست بره توی اتاق که داد زدم:

من _ وایسا ببینم.

خداروشکر از من می ترسید که وایساد، با دستم زدم روی ساعت مچیم و گفتم:

من _ تا این موقع کدوم گوری بودی؟

با تته پته گفت:

هاله _ م... مدرسه دیگه!

به طعنه گفتم:

من _ مدرسه آره؟

بلند شدم و با قدم های تند رفتم سمتش، انگشتم تهدید وار جلوی صورتش تکون دادم:

من _ دفعه آخرت باشه اینطوری با مامان حرف می زنی، یه بار دیگه ببینم چنان می کوبم توی دهنت برق از چشمات بپره، یه بار دیگه دیر کنی زندت نمی ذارم هاله، فهمیدی؟

با ترس چشمی گفت و بدو بدو رفت توی اتاق، برگشتم سمت مامان و اشاره کردم ولش کنه، با قدم های آروم وارد اتاق شدم... در و بستم و به حرکتای وحشت کرده هاله خیره شدم، آروم پرسیدم:

من _ اون پسره کی بود؟

رنگش پرید و برگشت من رو نگاه کرد، با تته پته گفت:

هاله _ کدوم پسره آجی؟
 
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
قیافم و خشمگین کردم و گفتم:

من _ فکر کردی من خرم؟ هاله... اگه می بینی من الان با سیاوشم، چون قصدمون ازدواجه، چون مامان می دونه، چون 19 سالمه و وقت ازدواجمه ولی همسن تو بودم این غلطا رو نمی کردم، امروز و گذشتم... اگه یه بار دیگه ببینم همچین غلطایی می کنی گوشیت رو ازت می گیرم و اصلا نمی ذارم بری مدرسه، خودت که خوب من رو می شناسی.

تمام مدتی که من حرف می زدم سرش رو انداخته بود پایین و با مقنعه مدرسش ور می رفت، نگاهی به سرتاپاش انداختم و گفتم:

من _ لباست رو عوض کن بیا ناهار بخور!

سرش رو آروم تکون داد و من از اتاق رفتم بیرون، نشستم روی مبل که دیدم هیربود میخ تلویزیون شده، از حالتش خندم گرفت، باور کن اصلا دعوا و بحث های ما رو هم متوجه نشده، از بس این بچه معتاد تلویزیونه!

به ناخنام که لاک کالباسی زده بودم روش خیره شدم و بعد به فکر فرو رفتم، واقعا مامان تا کی باید حرص ما رو بخوره؟ لبم رو گزیدم و گوشیم و از توی جیب شلوارم در آوردم و دیدم سیاوش بیست تا پیام داده، مشغول چت باهاش شدم، آخرین پیامکم رو جواب نداد و فهمیدم خرس خوش خواب مثل هرروز به خواب بعد از ظهر فرو رفته!

سرفه ای کردم و دوباره به هیربود نگاه کردم، چشماش داشت ازش اشک میومد از بس زل زده بود به تلویزیون... با تعجب گفتم:

من _ پلک بزن بچه، نگاهش کن توروخدا.

دستای کوچولوش رو به عنوان ساکت شو گرفت سمتم که چشمام گشاد شد، بچه پررو.

یه پسی آروم بهش زدم و بلند شدم رفتم توی آشپزخونه، تا وارد شدم هاله هم پشت سرم وارد شد... سعی کردم دیگه به روش نیارم تا پررو تر از این نشه!

ناهارش رو برای خودش آماده کرد و مشغول خوردن شد، رفتم سر یخچال و درش رو باز کردم... نگاهی بی حوصله به درونش انداختم، هیچی نبود برای خوردن! دوباره در یخچال و بستم و از آشپزخونه رفتم بیرون... بذار یکم برم بخوابم وگرنه می دونم می ترکم از بیکاری!

*****
 
Mohadeseh.f

Mohadeseh.f

✦مدیریت کل سایت✦
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل سایت
بلند خندیدم و با دستم زدم به بازوی سیاوش، همراهم خندید و گفت:

سیاوش _ یواش تر الان حراست میاد!

در حالی که آخرای خندم بود گفتم:

من _ گورباباشون.

گوشیش زنگ خورد و اخماش رفت توی هم، از اخم های اون منم لبخندم رو خوردم و گفتم:

من _ کیه؟

گوشیش رو گرفت سمت من که نوشته بود "بابا"، پدرش داشت بهش زنگ می زد، لبخند تلخی زدم و گفتم:

من _ باید همیشه جوابشون رو داد.

متقابلا لبخندی زد و خم شد پیشونیم و بوسید و از کنارم بلند شد و رفت اون ور تر، شاید بخواد با باباش خصوصی حرف بزنه، من نباید دخالت کنم!

نگاهم به رهام نوری افتاد، پوزخندی زدم و گفتم:

من _ شاسمنگول!

درست روی نیمکت رو به روی من نشست، من روی چمن ها نشسته بودم، دوباره به رهام نگاه کردم و فکر بدی توی ذهنم جرقه زد، لبخند بدجنسی زدم و گفتم:

من _ آهای حاج آقا؟

اخماش در هم رفت و برگشت من رو نگاه کرد و گفت:

رهام _ بله؟

پاهام رو دراز کردم که زیرلب لا اله الا الله گفتی و من با بدجنسی گفتم:

من _ چیه چرا نگاه نمی کنی؟ می ترسی برات گناه بنویسن مُطَهر؟

خشم درون چهرش بیداد می کرد، با عصبانیت و صدایی که دورگه شده بود گفت:

رهام _ حیا کنید خانم!

خونم به جوش اومد، حالا خوبه پاهام لخت نیست وگرنه چیا می گفت مرتیکه عوضی، بلند شدم و با صدای بلند گفتم:

من _ چه زری زدی؟

نگاهش رو بی حوصله گردوند که به سمتش حمله بردم و دستم رو گذاشتم روی بازوش و ناخنام رو فشردم توی عضلاتش، با اخم دستم رو پس زد و گفت:

رهام _ شرم کنـ...

نذاشتم حرفش تموم شه که محکم خوابوندم توی گوشش، همه متعجب به ما نگاه می کردن، حتی سیاوشی که تلفنش تموم شده بود و سرجاش میخکوب شده بود!

رهام دستش رو گذاشت روی صورتش و نگاه پر از غرورش رو دوخت توی چشمام، چشمام وحشی شده بودن و پاچه ی هرکسی رو می گرفت.

من _ این دفعه بفهم داری با کی حرف می زنی.

با صدای آقای پشت سرم با خشم برگشتم و گفتم:

من _ من کاری نکردم...

حراست بود، پوزخندی زد و گفت:

آقاهه _ کور نبودیم، بفرمایید دوتاتون اتاق مدیریت!
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)