•• بازی با کلمات بی نقطه ••

Mårzï¥ē

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#1
سلام
این بازیو شاید زیاد انجام داده باشین اما توی دنیای مجازی هم مزه میده
من یک کلمه مینویسم نفر بعدی با حرف آخر اون یک کلمه بی نقطه میگه
مثلا من میگم مادر
بعدی میگه راه

خودم شروع میکنم:
لاله