نفر قبلیت .... ترین آدمیه که تاحالا دیدی!؟

Mårzï¥ē

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#1
نفر قبلیت...........ترین ادمیه که تاحالا دیدی؟

1.خونسرد
2.باحال
3.بانمک
4.مهربون
5.کنجکاو
6.ارام
7.خوش رفتار
8.بدجنس
9.ناز
10باهوش
11.پرو
12.لوس
13.دوس داشتنی
14.خوش اخلاق
15.بداخلاق
16.خنده رو
17.شیطون
18.جیگر
19.مغرور
20.غریبه
21. هر چی خودتون فکر میکنید
 

Aida.y

همراه انجمن
کاربرسایت
#7
نمیشناسم ایشونوازظواهرامرپیداست ایشون
شیطون،مهربون،خنده روهستن:-)
عزیز دلمی شما. درست گفتی.

منم درست نمی شناسم ولی....
به نظر میاد...
با جنبه، مهربون، صبور، با ادب، شایدم شیطون( JKML';[+_{)
 

موضوعات