!!!حرف های بی تعارف!!!

nebula

سرپرست بخش عکس + مدیر تالار نقد اشعار + سراینده انجمن
عضو کادر مدیریت
سرپرست بخش عکس
مدیر تالار نقد اشعار
بی تعارف حس اینکه بیای به دختر مردم یه چی بگی اونم جوابتو بدجور بده چجوریه؟ :))