تازه چه خبر
انجمن رمان ایران

سلام مهمان عزیز برای عضویت در انجمن رایگان ثبت نام کنید! پس از وارد شدن، می توانید با اضافه کردن موضوعات و پست های خود، و همچنین تماس با دیگر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، در این سایت شرکت کنید!

حکم شغل قصابی در اسلام

Hasna

معاونت کل سایت
عضو کادر مدیریت
معاونت کل سایت
مکروه در لغت به معنای ناپسند، ناخوشایند و ناگوار است و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد. همانند شغل قصابی در اسلام.
چرا شغل قصابی در اسلام مکروه است
برخی شغلها و انجام برخی کارها در اسلام مکروهاست که شغل قصابی و ذبح کردن حیوانات یکی از آنهاست.

یکی از اموری که در روح انسان اثر تربیتی دارد، شغل و محیط شغلی است .شغل قصابی

که به طور طبیعی و به مرور بر اثر تکرار آن عمل، آثار تخریبی و یا سازندگی خود را بر روی نفس، خواهد گذاشت.
و به همین دلیل، در بیانات دینی مذمت ها و یا تحسین هایی نسبت به برخی از مشاغل مشاهده می گردد.

البته در آن روایاتی که ‏درباره نهی از بعضی شغل ها و حرفه ها وارد شده،اشاره ای هم به جهت حکم شده است.مثلاً در بعضی از احادیث آمده است :که شما به دنبال این حرفه خاص نروید،زیرا این شغل، بر روی روح شما نقش تخریبی و اثر سوء خاص را خواهد گذاشت.

در این زمینه، قصابی یکی از آن مشاغلی است که در آموزه های دینی مورد نکوهش واقع شده،و جزء شغل های مکروه قلمداد گشته است. منتها نکته ای که باید به آن توجه نمود،آن است که منظور از قصابی، معنای متداول امروزی آن نیست.

امروزه قصاب، به کسی گفته می شود که شغلش فروش گوشت است،و از این راه، کسب درآمد دارد.در حالی که روایات، ناظر به این معنای از قصابی نیستند.بلکه کراهت و مذمتی که در روایات،از قصابی شده، ناظر به سلّاخی و ذبح حیوانات است.
یعنی کسی که شغلش ذبح حیوانات است و از این راه امرار معاش می کند.
 

Hasna

معاونت کل سایت
عضو کادر مدیریت
معاونت کل سایت
مکروه در لغت به معنای ناپسند، ناخوشایند و ناگوار است و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد. همانند شغل قصابی در اسلام.
چرا شغل قصابی در اسلام مکروه است
برخی شغلها و انجام برخی کارها در اسلام مکروهاست که شغل قصابی و ذبح کردن حیوانات یکی از آنهاست.

یکی از اموری که در روح انسان اثر تربیتی دارد، شغل و محیط شغلی است .شغل قصابی

که به طور طبیعی و به مرور بر اثر تکرار آن عمل، آثار تخریبی و یا سازندگی خود را بر روی نفس، خواهد گذاشت.
و به همین دلیل، در بیانات دینی مذمت ها و یا تحسین هایی نسبت به برخی از مشاغل مشاهده می گردد.

البته در آن روایاتی که ‏درباره نهی از بعضی شغل ها و حرفه ها وارد شده،اشاره ای هم به جهت حکم شده است.مثلاً در بعضی از احادیث آمده است :که شما به دنبال این حرفه خاص نروید،زیرا این شغل، بر روی روح شما نقش تخریبی و اثر سوء خاص را خواهد گذاشت.

در این زمینه، قصابی یکی از آن مشاغلی است که در آموزه های دینی مورد نکوهش واقع شده،و جزء شغل های مکروه قلمداد گشته است. منتها نکته ای که باید به آن توجه نمود،آن است که منظور از قصابی، معنای متداول امروزی آن نیست.

امروزه قصاب، به کسی گفته می شود که شغلش فروش گوشت است،و از این راه، کسب درآمد دارد.در حالی که روایات، ناظر به این معنای از قصابی نیستند.بلکه کراهت و مذمتی که در روایات،از قصابی شده، ناظر به سلّاخی و ذبح حیوانات است.
یعنی کسی که شغلش ذبح حیوانات است و از این راه امرار معاش می کند.
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 1) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

موضوعات


بالا