آخرین SMS که به دستت رسید چی بود...از کی بود ؟؟

Mobina

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#9
1گیگابایت اینترنت رایگان به شما تعلق گرفت!
با خرید هریک ازبسته های اینترنت همراه ایرانسل
50 گیگابایت هدیه دیگر نیز منتظر شماست!
بسته های هدیه از10شب تا2بامداد قابل استفاده نیستند.
هدیه 50 گیگابایتی از زمان فعال سازی بسته خریداری شده تا پایان همین هفته اعتبار دارد.


ایرانسل ،یاهمیشگی من!
 

موضوعات