آخرین فعالیت

 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد اسفند متولد اسفند را به تماشای فیلم اکشن نبرید ؛ متولدین اسفند ماه برای ارضای خواسته‌های خود، به وفور تغییر عقیده...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد بهمن بهمنی ها حساس و نکته سنج هستند ؛ متولدین بهمن ماه برای ارضای خواسته‌های خود، نیاز به شریکی ماجراجو دارند. آنها...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد دی سرقول خود به دی ماهی ها بمانید ؛ متولدین دی ماه برای ارضای خواسته‌های خود ابتدا، بایستی فکر و ذهن‌شان را سر...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد اذر متولد آذر ماه عاشق پیاده روی و پیک نیک است ؛ متولدین آذر ماه برای ارضای خواسته‌های خود، به دنبال یادآوری ‌های...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد آبان آبانی ها سریع دل بسته و سریع تر دل میکنند ؛ متولدین آبان ماه برای ارضای خواسته‌های خود گاهی نسنجیده و آنی عمل...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد مهر برای اتخاذ هر تصمیمی به متولد مهر ماه فرصت دهید ، متولدین مهرماه برای ارضای خواسته‌های خود به دنبال ابراز...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد شهریور شهریوری ها و یک زندگی آرام و بدون ماجرا ؛ متولدین شهریور ماه برای ارضای خواسته‌های خود با احتیاط کامل،...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد مرداد مردادی ها عاشق دریافت گل ، هدیه و توجه هستند ؛ متولدین مرداد ماه برای ارضای خواسته‌های خود مایلند همواره و...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد تیر تحت هیچ شرایطی متولد تیر ماه را دست نیندازید ؛ متولدین تیر ماه برای ارضای خواسته خود به دنبال عشق و محبت خالص،...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد خرداد خردادی ها به سمت افرادی فرهیخته جذب میشوند ؛ متولدین خردادماه از راه های عجیب و پیش‌بینی نشده، به دنبال ارضای...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع عادت و رفتارهای متولدین ماه ! پاسخ داد.
  رازهای رفتاری متولد اردیبهشت حس حسادت اردیبهشتی ها را تحریک نکنید ؛ متولدین اردیبهشت تابع احساسات و عواطف درونیشان هستند و در عین حال...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  رازهای رفتاری متولد فروردین در کارهای خصوصی متولدین فروردین ماه دخالت نکنید ، متولدین فروردین ماه به دنبال ارضای خواسته‌ها وتوقعات خود...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع متولدین چه ماهی باهم سازگارند ? پاسخ داد.
  ماه مهر و ماه خرداد: زوجین متولد این دو ماه نیز دارای تفاهم فکری بسیار قوی هستند و هر دو بسیار هوشمند و در کار‌ها موفق هستند. زندگی...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع متولدین چه ماهی باهم سازگارند ? پاسخ داد.
  ماه شهریور و ماه اردیبهشت: زن و شوهرهای متولد این دو ماه نیز تفاهم بسیار زیادی با همدیگر دارند، روابط عاشقانه بین این زوج بسیار پرشور و...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع متولدین چه ماهی باهم سازگارند ? پاسخ داد.
  ماه مرداد و ماه آذر: شور و شوق بین متولدین این دو ماه هنگام ازدواج بالا است و باعث شادی و زندگی سرشار از عشق بین آن‌ها می‌شود. زن و...