انجمن رمان ایران

سلام مهمان عزیز برای عضویت در انجمن رایگان ثبت نام کنید! پس از وارد شدن، می توانید با اضافه کردن موضوعات و پست های خود، و همچنین تماس با دیگر اعضا از طریق صندوق پستی خصوصی خود، در این سایت شرکت کنید!

  • سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره... من... تو... ما... کجا ایستاده ایم سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟ زمین سلامت می کند و ابرها درودتان سال نو مبارک...

زبان

زبان گرجی

موضوع ها
3
ارسال ها
7
موضوع ها
3
ارسال ها
7

متفرقه

موضوع ها
4
ارسال ها
21
موضوع ها
4
ارسال ها
21

زبان انگلیسی

موضوع ها
9
ارسال ها
161
موضوع ها
9
ارسال ها
161

زبان عربی

موضوع ها
5
ارسال ها
19
موضوع ها
5
ارسال ها
19

زبان فرانسه

موضوع ها
6
ارسال ها
29
موضوع ها
6
ارسال ها
29

زبان آلـمانی

موضوع ها
7
ارسال ها
16
موضوع ها
7
ارسال ها
16

زبان ایتالیایی

موضوع ها
3
ارسال ها
14
موضوع ها
3
ارسال ها
14

زبان اسپانیایی

موضوع ها
4
ارسال ها
12
موضوع ها
4
ارسال ها
12

سایر زبان ها

موضوع ها
15
ارسال ها
26
موضوع ها
15
ارسال ها
26

داستان های کوتاه خارجی

موضوع ها
40
ارسال ها
51
موضوع ها
40
ارسال ها
51

بالا