زبان

5
15
4
23

زبان انگلیسی جدید

13
157
13
157

زبان عربی جدید

7
88
7
88

زبان فرانسه جدید

10
40
10
40

زبان آلـمانی جدید

25
46
25
46
9
22
9
53

سایر زبان ها جدید

24
35
24
35
9
61
H
پاسخ ها
3
بازدیدها
272
H
H
  • قفل شده
  • مهم
0
پاسخ ها
0
بازدیدها
173
H
H
پاسخ ها
0
بازدیدها
21
H
H
پاسخ ها
0
بازدیدها
96
H
|AräM|
پاسخ ها
0
بازدیدها
135
|AräM|
|AräM|
|AräM|
پاسخ ها
1
بازدیدها
196
|AräM|
|AräM|