زبان

زبان گرجی

موضوع ها
4
ارسال ها
7
موضوع ها
4
ارسال ها
7

زبان انگلیسی

موضوع ها
8
ارسال ها
158
موضوع ها
8
ارسال ها
158

زبان عربی

موضوع ها
5
ارسال ها
19
موضوع ها
5
ارسال ها
19

زبان فرانسه

موضوع ها
6
ارسال ها
29
موضوع ها
6
ارسال ها
29

زبان آلـمانی

موضوع ها
7
ارسال ها
16
موضوع ها
7
ارسال ها
16

زبان ایتالیایی

موضوع ها
3
ارسال ها
14
موضوع ها
3
ارسال ها
14

زبان اسپانیایی

موضوع ها
4
ارسال ها
12
موضوع ها
4
ارسال ها
12

سایر زبان ها

موضوع ها
15
ارسال ها
26
موضوع ها
15
ارسال ها
26
  • Samuel

داستان های کوتاه خارجی

موضوع ها
36
ارسال ها
47
موضوع ها
36
ارسال ها
47
  • Samuel

زبان ترکی

موضوع ها
5
ارسال ها
5
موضوع ها
5
ارسال ها
5
بالا