• به انجمن شگفت انگیز رمان ایران بپیوندید و رمان های زیبای خود را در انجمن به اشتراک بگذارید
  به ما کمک کنید تا جامعه خود را توسعه دهیم :)
  ثبت نام ورود

مدال ها

 1. لیست مدال ها

  This is an example resource medal category. Manage categories and medals in Admin Control Panel.
 2.  

  مدال ویراستار انجمن

  این مدال به ویراستاران انجمن اهدا می گردد .
 3.  

  مدال نویسنده انجمن

  این مدال به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .
 4.  

  مدال منتقد انجمن

  این مدال به منتقدین انجمن اهدا می گردد .
 5.  

  نشان لبخندک

  به کسانی که در مسابقه لبخندک 1000 امتیاز گرفته اند تعلق میگیرد.
 6.  

  مدال طراح انجمن

  این مدال به طراحان انجمن اهدا می گردد .
 7.  

  مدال شاعر انجمن

  این مدال به شاعران انجمن اهدا می گردد .
 8.  

  مدال نظارت

  این مدال به افرادی که به نویسندگان و برای پیشرفت قلم آن ها کمک میکنند؛تعلق میگیرد.
 9.  

  مدال مترجم انجمن

  این مدال به مترجمان انجمن اهدا می گردد .
 10.  

  مدال گوینده انجمن

  این مدال به گویندگان انجمن اهدا می گردد .
 11.  

  مدال مدیران انجمن

  این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می گردد .
 12.  

  مدال مدیران ارشد

  این مدال به گروه کاربری مدیران ارشد اهدا می گردد .
 13.  

  مدال مدیر نمونه

  این مدال به مدیران نمونه و پرتلاش به جهت قدردانی از تلاششان اهدا می گردد .
 14.  

  مدال بازنشسته انجمن

  این مدال به گروه مدیران بازنشسته جهت قدردانی از زحماتشان اهدا می گردد .
 15.  

  مدال نویسندگان معروف

  این مدال به نویسندگان معروف و افتخاري انجمن تعلق میگیردد.
 16.  

  برترین قلم

  تبریک بابت قلم زیباتون.
 17.  

  پلیس انجمن

  پلیس انجمن، سپاس بابت زحمات فراوان شما
 18.  

  طنز نویس

  مدال مسابقات طنزنویس
 19.  

  داستان نویسی

 20.  

  مدال خلاقیت

 21.  

  مدال وفاداری

  این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .
 22.  

  مدال حمایت

  این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .
 23.  

  مدال یار دیرین

  این مدال به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .
 24.  

  مدال پشتکار

  این مدال به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .
 25.  

  مدال همت

  این مدال به کاربران پرتلاش و همت انجمن اهدا می گردد .
 26.  

  مدال محبوبیت

  این مدال به کاربرانی که در نزد کاربران دیگر از محبوبیت زیادی برخوردارند اهدا می گردد .
 27.  

  مدال معروف

  این مدال به کاربرانی که دارای تعداد تشکرات بالا هستند ، اهدا می گردد .
 28.  

  مدال تعهد

  این مدال به افراد متعهد انجمن اهدا می گردد .
 29.  

  مدال لیاقت

  این مدال با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .
 30.  

  مدال اخلاق

  این مدال به آن دسته از کاربران خوش خلق و خوش رو و با اخلاق انجمن اهدا می گردد .
 31.  

  مدال تخصص

  این مدال به افراد متخصص انجمن اهدا می گردد .
 32.  

  مدال اعتماد

  این مدال با ارزش ویژه کسانی است که اعتماد به آن ها موجب پشیمانی نخواهد شد .
 33.  

  مدال افتخار

  این مدال به کاربرانی که باعث افتخار انجمن هستند ، اهدا می گردد .
 34.  

  مدال طلای مسابقات

  این مدال به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
 35.  

  مدال نقره مسابقات

  این مدال به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
 36.  

  مدال برنز مسابقات

  این مدال به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
 37.  

  مدال جذب کاربر

  این مدال به کاربرانی که در جذب کاربر به انجمن موثر بوده اند ، اهدا می گردد .
بالا