مدال اهدا شده

 • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
 1.  

  مدال وفاداری

  . عضویت چهار ماه
 2.  

  مدال یار دیرین

  . این مدال به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می‌گردد
 3.  

  مدال حمایت

  . این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می‌گردد
 4.  

  نشان لبخندک

  . شرکت در مسابقات لبخندک :)
 5.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که در جذب کاربر به انجمن موثر بوده‌اند اهدا می‌گردد
 6.  

  عید نوروز

  . عیدتان مبارک