• سلام دوستان سایت را می فروشم هر کسی خواست در تلگرام پیام بده
  @milad193
  ثبت نام ورود

مدال اهدا شده

 1.  

  مدال حمایت

  . عضویت بیش از 8 ماه
 2.  

  مدال محبوبیت

  . تولدت مبارک جانا
 3.  

  مدال وفاداری

  . به پاس4ماه عضویت شما
 4.  

  مدال پشتکار

  . سپاس از پشتکار شما
 5.  

  مدال مدیران ارشد

  . به پاس قدر دانی از شما
 6.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می‌گردد
 7.  

  مدال نظارت

  . این مدال به افرادی که به نویسندگان و برای پیشرفت قلم آن ها کمک میکنند اهدا می‌گردد
 8.  

  مدال طراح انجمن

  . این مدال به طراحان انجمن اهدا می‌گردد
 9.  

  مدال نقره مسابقات

  . این مدال به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می‌گردد
 10.  

  مدال بازنشسته انجمن

  . این مدال به مدیران بازنشسته جهت قدردانی از زحماتشان اهدا می‌گردد
 11.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که در جذب کاربر به انجمن موثر بوده‌اند اهدا می‌گردد
بالا