• سلام دوستان سایت را می فروشم هر کسی خواست در تلگرام پیام بده
  @milad193
  ثبت نام ورود

مدال اهدا شده

 1.  

  مدال نویسنده انجمن

  . این مدال به نویسندگان انجمن اهدا می‌گردد
 2.  

  مدال یار دیرین

  . این مدال به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می‌گردد
 3.  

  مدال حمایت

  . این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می‌گردد
 4.  

  مدال لیاقت

  . این مدال با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده‌اند
 5.  

  مدال نویسنده ویژه

  . این مدال به نویسندگان ویژه انجمن اهدا می‌گردد
 6.  

  مدال بازنشسته انجمن

  . این مدال به مدیران بازنشسته جهت قدردانی از زحماتشان اهدا می‌گردد
 7.  

  مدال نویسنده افتخاری

  . این مدال به نویسندگان معروف و افتخاری انجمن اهدا می‌گردد
 8.  

  عید نوروز

  . عیدتون مبارک
 9.  

  مدال مدیر نمونه

  . این مدال به مدیران نمونه و پرتلاش به جهت قدردانی از تلاششان اهدا می‌گردد
 10.  

  مدال مدیران ارشد

  . این مدال به گروه کاربری مدیران ارشد اهدا می‌گردد
 11.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می‌گردد
 12.  

  مدال طراح انجمن

  . این مدال به طراحان انجمن اهدا می‌گردد
 13.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می‌گردد
 14.  

  مدال محبوبیت

  . این مدال به کاربرانی که در نزد کاربران دیگر از محبوبیت زیادی برخوردارند اهدا می‌گردد
بالا