مدال اهدا شده

 1.  

  نشان لبخندک

  . شرکت در مسابقات لبخندک :)
 2.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که در جذب کاربر به انجمن موثر بوده اند ، اهدا می گردد .
 3.  

  عیدی

  . عیدتان مبارک
 4.  

  مدال وفاداری

  . عضویت چهار ماه
بالا