مدال اهدا شده

 • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
 1.  

  مدال تخصص

  . این مدال به افراد متخصص انجمن اهدا می‌گردد
 2.  

  مدال لیاقت

  . این مدال با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده‌اند
 3.  

  مدال تعهد

  . این مدال به افراد متعهد انجمن اهدا می‌گردد
 4.  

  مدال کاربر vip

  .
 5.  

  مدال حمایت

  . این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می‌گردد
 6.  

  مدال مدیر نمونه

  . این مدال به مدیران نمونه و پرتلاش به جهت قدردانی از تلاششان اهدا می‌گردد
 7.  

  مدال مدیران ارشد

  . این مدال به گروه کاربری مدیران ارشد اهدا می‌گردد
 8.  

  مدال محبوبیت

  . تولدتون مبارک.
 9.  

  ماه رمضان

  . این مدال به مناسبت ماه مبارک رمضان به کاربران اهدا خواهد شد.
 10.  

  مدال مترجم انجمن

  . این مدال به مترجمان انجمن اهدا می‌گردد
 11.  

  مدال نظارت

  . این مدال به افرادی که به نویسندگان و برای پیشرفت قلم آن ها کمک میکنند اهدا می‌گردد
 12.  

  مدال کپیست انجمن

  . این مدال به کپیست انجمن اهدا می‌گردد
 13.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می‌گردد
 14.  

  عید نوروز

  . این مدال به مناسبت عید باستانی نوروز به کاربران اهدا خواهد شد.
 15.  

  مدال طراح انجمن

  . این مدال به طراحان انجمن اهدا می‌گردد
 16.  

  مدال ویراستار انجمن

  . این مدال به ویراستاران انجمن اهدا می‌گردد
 17.  

  مدال جذب کاربر

  . این مدال به کاربرانی که در جذب کاربر به انجمن موثر بوده‌اند اهدا می‌گردد