مدال اهدا شده

 • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
 1.  

  مدال کاربر vip

  .
 2.  

  مدال بازنشسته انجمن

  . این مدال به مدیران بازنشسته جهت قدردانی از زحماتشان اهدا می‌گردد
 3.  

  ماه رمضان

  . این مدال به مناسبت ماه مبارک رمضان به کاربران اهدا خواهد شد.
 4.  

  مدال تدوین‌گر

  . این مدال به تدوین‌گر انجمن اهدا می‌گردد
 5.  

  مدال مدیران انجمن

  . این مدال به گروه کاربری مدیران انجمن اهدا می گردد .
 6.  

  مدال یار دیرین

  . این مدال به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می‌گردد
 7.  

  مدال حمایت

  . این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می‌گردد
 8.  

  مدال وفاداری

  . این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می‌گردد
 9.  

  عید نوروز

  . این مدال به مناسبت عید باستانی نوروز به کاربران اهدا خواهد شد.
 10.  

  مدال نظارت

  . این مدال به افرادی که به نویسندگان و برای پیشرفت قلم آن ها کمک میکنند اهدا می‌گردد