پیامبر اکرم

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. T

    مذهبی دعای معراج دیگری |انجمن رمان ایران

    از رسول اكرم صلى االله علیه و آله منقول است آن شبى كه مرا به معراج بردند از تمامى آسمانھا گذشتم تا به آسمان ھفتم رسیدم و آنچه ديدم بودم و با خداى تعالى بى واسطه سخن گفتم و مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم يا جبرئیل اين چه دعائى است كه جمله فرشتگان مى خوانند؟ گفت يا محمد صلى االله علیه...