اشعار محمد مختاری

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. D3V1L

    اشعار محمد مختاری

    ‌ گیسو گیسو دورش‌ بپیچم‌ و دورم‌ بپیچد افشان شود ترنم در سلول‌ها و خاک ذره ذره تنم را به گوش‌هاش‌ بچسباند‌ گاهی ستاره‌ای از آب برداردم‌ گاهی جزیره‌ای خرسنگ‌های خود را بسنجد با وزن واژه‌هایی‌ کز گلویم بر می‌آید‌ آن‌گاه لب به شب بچسبانم و غریو برآرم تا قعر این تاریکی بترکد و فواره‌ای خیز بردارد...