اشعار شهرام شیدایی

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. D3V1L

    اشعار شهرام شیدایی

    در باد | به یاد فروغ چیزی در من می‌میرد، هرقدر که زنده‌گی می‌کنم باد می‌آید و می‌رود چیزی به‌جا نمی‌گذارد مگر گذشتۀ خویش را گاهی فکر می‌کنم فقط در باد می‌توانی زنده باشی در گذشتۀ من انگار تمامِ آشیانه‌های پرنده‌گان پنجه‌های بازشدۀ مهربانِ دست‌های توست دست‌هایت را، برای پرنده‌‌ها، جاگذاشته‌ای...