بیشعوری

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. E_hA

    سخنان دکتر خاویر کرمنت | انجمن رمان ایران

    همه به جای تولید نا خالص ملی. نسل جدیدی از بیشعورهای خالص ملی تولید می کنیم *** اگر بیشعورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است: می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق *** بیشعورها می توانند دیگران را سرکوب کنند اما کسی نمی تواند آن ها را سرکوب کند مگر یک بیشعور بزرگ تر.