• سلام دوستان سایت را می فروشم هر کسی خواست در تلگرام پیام بده
    @milad193
    ثبت نام ورود

بیشعوری

  1. E_hA

    سخنان دکتر خاویر کرمنت

    همه به جای تولید نا خالص ملی. نسل جدیدی از بیشعورهای خالص ملی تولید می کنیم *** اگر بیشعورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است: می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق *** بیشعورها می توانند دیگران را سرکوب کنند اما کسی نمی تواند آن ها را سرکوب کند مگر یک بیشعور بزرگ تر.
بالا