دل‌نوشته

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. silvermoon

    متفرقه دل‌نوشته

    حالِ هَمِه ی مآ خوب اَست اَمآ تو بآوَر نَکُن! ...♡ تو هَمون هیچی هَسی کِع هَر وَقت اَزَم می پُرسَن بِع چی فِکر می کُنی میگَم هیچی.