دیوانه‌ی جانی

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. silvermoon

    موسیقی متن آهنگ دیوانه‌ی جانی_ مهراد

    تو جانه دلی درمان دلی یک ماهی پیدا شده در آب گلی تو ماه منی دلخواه منی زیبایی این قصه کوتاه منی دیوانه جانی دلبسته آن عشق و دل توست جهانی دیوانه جانی وابسته چشمان تو شد روح و روانی عشق است کنارت از چشم من احساس دلم را چو بخوانی دیووانه‌ی جانی عشقم چه بخواهی چه نخواهی تو همانی دیووانه‌ی جانی...