دعای سمات

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. T

    مذهبی دعای سمات | انجمن رمان ایران

    معروف به بدعاء شبور كه مستحب است خواندن آن در ساعت آخر روز جمعه و مخفى نماند كه اين دعا را از ادعیه مشھوره است و اكثر علماء سلف بر اين دعا مواظبت مى نموده اند و در مصباح شیخ طوسى و جمال الاسبوع سید بن طاوس و كتب كفعمى به سندھاى معتبر از جناب محمد بن عثمان عمروى رضوان اللّه علیه كه از نواب حضرت...