دعای هفت هیکل

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. T

    مذهبی دعای هفت هیکل | انجمن رمان ایران

    دعاى ھفت ھیكل از جمله ادعیه شريفه اى است كه ھر كس آن را بخواند يا در نزد خود نگاھدارد خداوند تبارك و تعالى او را از غیبت و بدگويى مردمان نگاه دارد و دشمنان او را مغلوب نمايد و در بعضى از كتب زياد بر اين مطلب خواص و حسنه نوشته اند ھر كس مايل باشد به آن مراجعه نمايد. ھیكل اول بسم اللّه الرحمن...