فلسفه

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. ~HadeS~

    متفرقه **حقایق سیاه و سفید**

    *** آن روز که همه به دنبال چشم زيبا هستند، تو به دنبال نگاه زيبا باش. ***