کمک های غیر نقدی

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. K

    کار داوطلبانه در خیریه

    هدف ما از داوطلبی چیست؟ در خیریه ها معمولا بخشی برای کارهای داوطلبانه برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. دانش آموزان می‌توانند همزمان با تحصیل از تجربیات و درس‌های مفید دیگری بهره‌مند شوند. در بعضی از کشورها دانش آموزان در پایان تحصیلات انجام چند ساعت کار داوطلبانه را بر عهده می‌گیرند. کار...